قوانین و مقررات

1)تمامی کتاب موجود در سایت شهر کتاب تبریز دارای مجوز چاپ از وزارت ارشاد می باشد.
2)شهر کتاب تبریز هیچگونه کتاب دسته دوم در سایت ندارد.
3)محصولات خارجی در شهر کتاب تبریز از مبادی رسمی و قانونی وارد شده است.
5)شهر کتاب تبریز در حفظ و نگهداری اطلاعات مشتریان خود را متعهد می داند.
6)وب سایت شهر کتاب تبریز تابع قوانین و مقررات جاری در جمهوری اسلامی ایران است.